Latest Tweets

About Me

Φορολογική Δήλωση: Τα 12 συνηθισμένα λάθη στο Ε1


Φορολογική Δήλωση: Τα 12 συνηθισμένα λάθη στο Ε1Τόκοι στεγαστικών δανείων, παρακρατούµενοι φόροι, επιφάνεια κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, στοιχεία συζύγων εν διαστάσει είναι ανάµεσα στα 12 συνηθέστερα λάθη που κάνουν οι φορολογούµενοι, µισθωτοί και συνταξιούχοι, κατά τη συµπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης.


Στα 12 αυτά λάθη εφιστά την προσοχή των υπαλλήλων των εφοριών το υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να τα διορθώνουν κατά την παραλαβή της δήλωσης, ώστε να µειωθεί η αργοπορία στην αποστολή τους, άρα και στην εκκαθάρισή τους.

Τα παραπάνω περιλαµβάνονται σε εγκύκλιο που απέστειλε σε όλες τις ∆ΟΥ χθες ο υφυπουργός Οικονοµικών ∆. Κουσελάς, µαζί µε οδηγίες προς τους προϊσταµένους τους για την οργάνωση ειδικού χώρου υποδοχής των δηλώσεων, τη διάθεση επιπλέον προσωπικού και την ταχεία εκκαθάριση και αποστολή τους στη ΓΓΠΣ.

Στην εγκύκλιο περιλαµβάνονται αναλυτικά οι 21 φετινές αλλαγές που περιλαµβάνει το έντυπο Ε1, ποιοι φορολογούµενοι πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά και τι ισχύει µε τις καταληκτικές ηµεροµηνίες.

Τά 12 σημειά SOS όπου γίνονται τα περισσότερα λάθη είναι τα εξής :

- Οταν ο υπόχρεος είναι γυναίκα αλλά έχουν συµπληρωθεί κωδικοί και ποσά στη στήλη του συζύγου.

- Συµπλήρωση του αριθµού καταχώρισης στη δήλωση µε δυσανάγνωστους χαρακτήρες. Ως συνέπεια δεν συµφωνεί η τιµή του αριθµού καταχώρισης από το σύστηµα Taxis µε αυτήν που πληκτρολογήθηκε.

- Η ένδειξη για υποβολή δήλωσης που αφορά αποβιώσαντακαι δεν υπάρχει δηλωµένη σχέση στο Μητρώο µε τον κληρονόµο.

- Η συµπλήρωση των τόκων για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, που είχαν συναφθεί από 1/1/2003 και µετά, χωρίς να έχει συµπληρωθεί το συνολικό ποσό των δανείων (κωδικοί 069-070).

- Η σωστή σχέση µεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου µισθωτών υπηρεσιών.

n Η συµπλήρωση κωδικών που αφορούν δαπάνες για επισκευή και συντήρηση οικοδοµών, χωρίς να έχει συµπληρωθεί εισόδηµα από ακίνητα.

- Οι παρακρατηθέντες φόροι (κωδικοί 601-602, 603-604, 605-606) που αφορούν εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλµατα και είναι µεγαλύτεροι κατά 20% από τα ακαθάριστα εισοδήµατα.

- Η µη συµπλήρωση τ.µ. κύριων χώρων της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών, ενώ είναι συµπληρωµένα τα άλλα στοιχεία (ποσοστό συνιδιοκτησίας, µήνες).

- Οι δηλώσεις των εν διαστάσει συζύγων, όπου δεν αναγράφεται ο ΑΦΜ της πρώην συζύγου. Υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις µόνο µε τα σταθερά στοιχεία του καθενός.

- Τα συµπληρωµένα στοιχεία εκπροσώπου στη δήλωση, χωρίς να έχει καταχωρισθεί αντίστοιχη σχέση στο Μητρώο. n Η ένδειξη (911-912), χωρίς να έχει συµπληρωθεί το ειδικό ενηµερωτικό δελτίο.

- Η συµπλήρωση καθαρών κερδών από ατοµική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελµατία, χωρίς να έχουν συµπληρωθεί τα αντίστοιχα ακαθάριστα έσοδα.

Οι έφοροι καλούνται να δηµιουργούν σε κάθε ∆ΟΥ ειδικό χώρο παραλαβής των δηλώσεων, να αναρτούν στην είσοδό τουςπινακίδες για τα σηµεία εξυπηρέτησης του κοινού, να διαθέτουν επιπλέον προσωπικό όταν ο χρόνος αναµονής των πολιτών ξεπερνά εύλογο διάστηµα και τυχόν αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία του φορολογουµένου (π.χ. διεύθυνση κ.λπ.) να διεκπεραιώνονται ταχύτατα αυθημερόν στο µητρώο κάθε εφορίας. Το πρώτο πακέτο δηλώσεων θα πρέπει να το έχουν αποστείλει στη ΓΓΠΣ το αργότερο µέχρι τις 29/4/2011, το δεύτερο ως τις 6/5/2011 και στη συνέχεια να διενεργούν αποστολές ανά τριήµερο.

Πηγή: Τα Νέα
Φορολογική Δήλωση: Τα 12 συνηθισμένα λάθη στο Ε1 Φορολογική Δήλωση: Τα 12 συνηθισμένα λάθη στο Ε1 Reviewed by stoklari on 4.4.11 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα κείμενα που εμφανίζονται Sto klari ανήκουν αποκλειστικά στους συγγραφείς τους,
(οι πηγές δηλώνονται κάτω από κάθε κείμενο)
και εκφράζουν τις απόψεις τους
και όχι τις απόψεις του blog Sto klari ή των δημιουργών του.
Δεν υιοθετούμε καμία άποψη, απλώς τις αναμεταδίδουμε αναφέροντας την πηγή

Αν πιστεύετε ότι κάποια ανάρτηση του blog σας θίγει η σας προσβάλει επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.


Από το Blogger.