Απελπισμένοι είναι οι Έλληνες πολίτες, που βλέπουν την ύφεση να βαθαίνει και την τσέπη τους να αδειάζει, χωρίς κανείς να μπορεί να τους δώσει μια ελπίδα για το μέλλον. Σύμφωνα με το Οικονομικό Βαρόμετρο του ΕΒΕΑ η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (8 στους 10), εξακολουθούν να...

δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας, αλλά και των οικονομικών των δικών τους νοικοκυριών. Μάλιστα, το 77% κρίνει αρνητικά την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Βλέπουν "μαύρο" το μέλλον τους

Αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, το 81% των ερωτηθέντων εμφανίζεται απαισιόδοξο και μόλις το 15% δηλώνει αισιόδοξο. Ο δείκτης απαισιοδοξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών βρίσκεται σε παρόμοια ποσοστά, 81% και 82%, ενώ η απαισιοδοξία διακατέχει περισσότερο τις ηλικίες μεταξύ 25 και 44 ετών. Ο δείκτης απαισιοδοξίας στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερος από ότι στην Αθήνα, με ποσοστά 83% και 79% αντίστοιχα, ενώ λιγότερο απαισιόδοξοι σε ποσοστό 63% εμφανίζονται οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων κομμάτων με ποσοστό 95%.

Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 77% δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία των προσωπικών οικονομικών ή και της οικογένειάς τους, ενώ μόλις το 17% αυτών δηλώνουν αισιόδοξοι. Στον προσωπικό δείκτη οι γυναίκες εμφανίζονται πιο απαισιόδοξες από τους άντρες σε ποσοστό 79%, ενώ ηλικιακά οι πλέον απαισιόδοξοι εμφανίζονται στις ηλικίες 18-24 ετών και 45-64 ετών. Οι πολίτες της περιφέρειας εμφανίζονται και πάλι πιο απαισιόδοξοι από τους πολίτες της Αθήνας, ενώ και στον προσωπικό δείκτη διατηρείται η ίδια διαμόρφωση ποσοστών σε ότι αφορά τους ψηφοφόρους των κομμάτων.

Απογοητευμένοι από την κυβέρνηση
Το 77% των ερωτηθέντων κρίνουν αρνητικά την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ενώ μόλις το 15% την κρίνει θετικά. Και σε αυτό το ερώτημα, μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των γυναικών το οποίο κρίνει αρνητικά την οικονομική διακυβέρνηση της χώρας απ' ότι το ποσοστό των αντρών, ενώ τα ποσοστά των ηλικιών που διατηρούν την αρνητική αυτή στάση ανέρχονται στο 80% για τις ηλικίες μεταξύ 25 και 64 ετών, ενώ οι ηλικίες μεταξύ 18-24 ετών και 65+ κυμαίνονται μεταξύ 70%-77%. Χαρακτηριστικό της έντασης των αρνητικών τάσεων είναι ασφαλώς το γεγονός ότι αρνητικά κρίνει την οικονομική πολιτική και το 57% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ενώ η αντιπολίτευση διατηρεί αρνητική στάση σε ποσοστό 91%και τα υπόλοιπα κόμματα ακολουθούν πολύ κοντά, με ποσοστό 89%.

"Όχι" στην αναδιάρθρωση
Το 45% των πολιτών διαφωνεί με μια απόφαση της κυβέρνησης για αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους, όταν μόλις το 20% την κρίνει ως αποτελεσματική.

Ενδεικτικό είναι ότι και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ διαφωνούν με το ενδεχόμενο της αναδιάρθρωσης σε ποσοστό 45%, ενώ μη σύμφωνοι με την αναδιάρθρωση είναι και το 65% των ψηφοφόρων του ΛΑΟΣ. Επιπλέον, οι ψηφοφόροι των ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστά 49% και 47% αντίστοιχα, θεωρούν την αναδιάρθρωση του χρέους ως αναποτελεσματική λύση του προβλήματος.

Βλέπουν θετικά τις ιδιωτικοποιήσεις
Σε ότι αφορά την συμβολή της ιδιωτικοποίησης δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων στην μείωση του δημοσίου χρέους, οι ερωτηθέντες συμφώνησαν σε ποσοστό 47%, ενώ οι διαφωνούντες στην ερώτηση αυτή άγγιξαν το 30%. Το 56% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ απάντησαν θετικά στην ερώτηση αυτή, με το 19% να διαφωνεί, ενώ οι ψηφοφόροι των υπολοίπων κομμάτων είναι οριακά σύμφωνοι με τις ιδιωτικοποιήσεις. Αντίθεση τάση παρουσίασαν οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ, με το 73% να απαντάει αρνητικά.

Η ταυτότητα της έρευνας
Η ποσοτική έρευνα με τίτλο «Οικονομικό Βαρόμετρο» πραγματοποιείται ανά δίμηνο κατ' εντολή του ΕΒΕΑ από την εταιρία ALCO, ενώ τα ευρήματα της επεξεργάζονται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του επιμελητηρίου. Σημειώνεται ότι η επικαιροποιημένη έρευνα πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δίμηνο του 2011, Μαρτίου-Απριλίου, διεξήχθη το διάστημα 28 Απριλίου-5 Μαΐου και τα αποτελέσματα της αποτυπώνουν παρόμοια εικόνα με εκείνη του πρώτου διμήνου.
http://to-kounavi.blogspot.com/2011/05/blog-post_9434.html