Latest Tweets

About Me

Ανόρθωση στήθους: Όσα θέλετε να ξέρετε


Σε περιπτώσεις γυναικών με πτωτικό στήθος, του οποίου το μέγεθος δεν χρειάζεται να μεταβληθεί σε όγκο, επιλεγμένη επέμβαση αποτελεί η ανόρθωση στήθους.
Σε πολύ μικρού βαθμού πτώση, αυτό επίσης μπορεί να επιτευχθεί με χρήση προθέματος σιλικόνης, προκαλώντας ταυτόχρονη μεγέθυνση του στήθους.
Κατά την επέμβαση ανόρθωσης στήθους αφαιρείται δέρμα γύρω από τη θηλή και
από την περιοχή κάθετα κάτω από τη θηλή και επανατοποθετούνται οι θηλές σε αισθητικά αποδεκτή θέση.
  • Δεν αφαιρείται τμήμα του αδένα του στήθους
Ανόρθωση 1Ανόρθωση 2

Οι ουλές που προκύπτουν, βρίσκονται γύρω από τη θηλή και κάθετα κάτω από αυτή και είναι αισθητικά αποδεκτές μετά την πάροδο λίγων μηνών. Καλύπτονται δε με τη χρήση του στηθόδεσμου.
Η επέμβαση γίνεται με γενική ή τοπική αναισθησία και η ασθενής πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο για 24 ώρες.
Τα ράμματα αφαιρούνται 7 έως 15 ημέρες μετά το χειρουργείο.
Πιθανή επιπλοκή που μπορεί να εμφανισθεί μετά το συγκεκριμένο χειρουργείο είναι καθυστερημένη επούλωση και εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε καπνιστές απ’ ότι σε μη καπνιστές.
  • Νεότερη τεχνική με καλύτερα αποτελέσματα:
Η χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται από τον ιατρό, περιλαμβάνει τη συνηθισμένη τομή γύρω από την θηλή και κάτω από αυτή, καθώς και σε ένα τμήμα της πτυχής μεταξύ μαστού και θωρακικού τοιχώματος, με επιπλέον τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού στρώματος από συνδετικό ιστό, με χρήση πολλαπλών εσωτερικών ραμμάτων στο μαζικό αδένα.
Αυτό που επιτυγχάνεται με τη συγκεκριμένη τεχνική, είναι η μορφοποίηση του μαζικού αδένα, με χρήση ραμμάτων με σύγχρονη υποστήριξη αυτού, δίκην εσωτερικού στηθόδεσμου.
Έτσι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη επέμβαση είναι πολύ ικανοποιητικά, καθώς και το σχήμα του στήθους διατηρείται αναλλοίωτο, εάν δεν υπάρξουν μεγάλες αυξομειώσεις βάρους.
Με τη συγκεκριμένη τεχνική, επιτυγχάνεται η “σμίλευση” του μαζικού αδένα και προσφέρει στον Χειρουργό την ευελιξία να τροποποιεί κάθε στήθος ξεχωριστά, ανάλογα με τις αισθητικές ανάγκες και την ιδιαιτερότητα της εκάστοτε ασθενούς.
  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Πόσο επώδυνη, για την ασθενή είναι η επέμβαση, ανόρθωσης στήθους;
Η συγκεκριμένη επέμβαση, όταν επιτελείται σωστά είναι σχεδόν ανώδυνη.
2. Η επέμβαση, ανόρθωσης στήθους μπορεί να επηρεάσει τον θηλασμό και την αισθητικότητα της θηλής;
Όταν η επέμβαση επιτελείται από έμπειρο και προσεκτικό Πλαστικό Χειρουργό, οι πιθανότητες να υπάρξει πρόβλημα, στη δυνατότητα της γυναίκας να θηλάσει και στην αισθητικότητα της θηλής, είναι αμελητέες.
3. Η συγκεκριμένη επέμβαση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων της περιοχής της σπονδυλικής στήλης και του αυχένα;
Ασθενείς με γιγαντομαστία εμφανίζουν συνήθως σημαντικά προβλήματα στην περιοχή του αυχένα και της σπονδυλικής στήλης, λόγω αυξημένου βάρους του στήθους. Μετά από την επέμβαση τα συγκεκριμένα προβλήματα ελαχιστοποιούνται, καθώς αλλάζει το κέντρο βάρους του σώματος και τα φορτία που δέχεται το ανώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης μειώνονται σημαντικά.
4. Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης επέμβασης και πότε το αισθητικό αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό;
Το αισθητικό αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό όταν μετεγχειρητικά, οι αποστάσεις μεταξύ της αρχής του στέρνου και των δυο θηλών, καθώς και η απόσταση ανάμεσα στις δυο θηλές είναι ίσες, δηλαδή σχηματίζεται ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Το στήθος αποκτά το τελικό του σχήμα σε χρονικό διάστημα περίπου έξι μηνών μετά την επέμβαση και αν δεν υπάρξει μεγάλη αυξομείωση βάρους το σχήμα αυτό διατηρείται για πολλά χρόνια μετά την επέμβαση.
5. Πόσο δύσμορφες είναι οι μετεγχειρητικές ουλές και που εντοπίζονται;
Οι μετεγχειρητικές ουλές εντοπίζονται γύρω και κάτω από τη θηλή καθώς και στην υπομάστια πτυχή. Εφόσον ο ασθενής δεν είναι ενεργός καπνιστής και ο χειρουργός είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη συρραφή, οι ουλές μετά παρέλευση μηνών, είναι αμελητέες.
6. Ποια η κατάλληλη ηλικία για να υποβληθεί μια γυναίκα στην συγκεκριμένη επέμβαση;
Ηλικία μετά από την οποία η γυναίκα μπορεί να υποβληθεί στη συγκεκριμένη επέμβαση είναι αυτή των 18 ετών. Καταληκτική ηλικία δεν υπάρχει, εάν δεν υφίσταται κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.
7. Πόσο ασφαλής είναι η διενέργεια της συγκεκριμένης επέμβασης, σε χώρο εκτός εξοπλισμένης νοσοκομειακής μονάδας;
Στη χώρα μας, η συγκεκριμένη επέμβαση απαγορεύεται να επιτελείται σε χώρους εκτός νοσοκομείου που να διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χειρουργικό τομέα. Η επιτέλεση της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης αλλά και των υπόλοιπων επεμβάσεων σε ιδιωτικά ιατρεία, πολυιατρεία, κλπ, ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και πρέπει να αποφεύγεται.
8. Πόσο ασφαλής είναι η συγκεκριμένη επέμβαση όταν γίνεται με ενεργούς καπνιστές;
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί ένας καπνιστής, με ασφάλεια στην επέμβαση της ανόρθωσης στήθους, είναι η πλήρης αποχή από το κάπνισμα για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εβδομάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, η πιθανότητα καθυστερημένης επούλωσης των τομών είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.
9. Είναι απαραίτητη η παραμονή του ασθενούς στο Νοσοκομείο για 24 ώρες;
Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετεγχειρητικής μικροβιακής λοίμωξης, ο ασθενής απαιτείται να λάβει προφυλακτικά ενδοφλέβια αντιβίωση, διαδικασία που γίνεται νόμιμα μόνο εντός νοσοκομείου.
10. Πότε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό;
Το αισθητικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό, όταν είναι τόσο φυσικό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού. Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του. 

Δείτε επίσης:

πηγη
Ανόρθωση στήθους: Όσα θέλετε να ξέρετε Ανόρθωση στήθους: Όσα θέλετε να ξέρετε Reviewed by stoklari on 3.12.11 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα κείμενα που εμφανίζονται Sto klari ανήκουν αποκλειστικά στους συγγραφείς τους,
(οι πηγές δηλώνονται κάτω από κάθε κείμενο)
και εκφράζουν τις απόψεις τους
και όχι τις απόψεις του blog Sto klari ή των δημιουργών του.
Δεν υιοθετούμε καμία άποψη, απλώς τις αναμεταδίδουμε αναφέροντας την πηγή

Αν πιστεύετε ότι κάποια ανάρτηση του blog σας θίγει η σας προσβάλει επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.


Από το Blogger.